دانلود رایگان


پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی
نوع فایل: power point
قابل ویرایش 97 اسلا ید

قسمتی از اسلایدها:
تعریف:پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ، مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست. علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع کوچک یا پراکنده مانند پسمانده های تولید شده در جریان اجرای مراقبت از تندرستی در خانه (مانند تزریقات انسولین ، دیالیز و غیره ) را هم شامل می شود.
بیمارستانها
بیمارستانهای دانشگاهی.
بیمارستانهای عمومی.
بیمارستانهای شهرستان.
سایر مؤسسات مراقبت از تندرستی
خدمات مراقبت پزشکی فوریتی.
درمانگاه ها و مراکز خدمات بهداشتی – درمانی.
درمانگاهای مامایی و زایشگاه .
مراکز دیالیز.

فهرست مطالب و اسلایدها:
پسمانده های مراقبت از تندرستی
منابع عمده ی تولید پسمانده های مراقبت از تندرستی
ایجاد پسمانده در مراقبت از تندرستی
ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی بر حسب درآمد ملی
ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی بر حسب حجم منبع
مجموع ایجاد پسمانده مراقبت از تندرستی بر حسب منطقه
خطرهای پسمانده های مراقبت از تندرستی
خطر پسمانده های شیمیایی و دارویی
خطر پسمانده های پرتوساز
استفاده ی دوباره وبازیافت بی خطر
علاوه بر کدگذاری رنگی ظروف پسمانده ، کارهای ذیل هم توصیه می شود
چند توصیه که کارگران کمکی شاغل در گردآوری پسمانده ها باید رعایت کنند عبارت انداز
حمل در محل (درون مرکز مراقبت از تندرستی)
حمل پسمانده ها به محلی خارج (از مراکز مراقبت از تندرستی )
نظام کنترل و مقررات
الزامات ویژه ی بسته بندی برای حمل به خارج
برچسب نویسی مواد پرتوساز
آماده سازی برای حمل
وسایل نقلیه ، یا ظروف قابل حمل
تصفیه و دفع پسمانده های خطرناک مراقبت ازتندرستی
فرآیندهای حرارتی
مزیتها
زباله سوز بشکه ای یا آجری
سوزاندن در محیط باز
گندزدایی با گرمای مرطوب
اتوکلاو کردن
گندزدایی با مواد شیمیایی
سترون سازی اجسام برنده ونوک تیز بازیافتنی با مواد شیمیایی
فرآینهای محصور کردن
دفن بی خطر در محوطه ی درون بیمارستان
محفظه سازی (Encapsulation )
پسمانده های دارویی
همچنین توصیه های ذیل باید در نظر گرفته شوند
پسمانده های پرتوساز


پاورپوینت


گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره تاريخچه كنترل كيفيت QC

تحقیق در مورد پنجه در واليبال

تحقیق قانون ضمانت تعهدات

صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی.

تحقیق تاريخچه معماري 32 ص

دانلود پاورپوینت سازه های چادری

تحقیق در مورد گرمايش از كف 15ص

پاورپوینت ارزش زماني پول

تحقیق در مورد فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه 14 ص