دانلود رایگان


دانلود دستورالعمل مديريت ابزار فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود دستورالعمل مدیریت ابزار

دانلود رایگان دانلود دستورالعمل مديريت ابزار فرمتdoc دانلود دستورالعمل مديريت ابزار
3صفحه
  1. هدف:
هدف از تدوين اين دستورالعمل بيان نحوه نگهداري ، تعويض ، تعمير و انبارش ابزار آلات به منظور حصول اطمينان از وجود تداوم قابليت و کارداني ابزار مي باشد .
  1. محدوده اعتبار :
کليه ابزار توليدي موثر بر کيفيت محصولات شامل ابزار مصرفي ، قالب ها ، فيکسچرها و فرامين کنترلي .
  1. شرح مسئوليتها:
مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل به عهده مسئول تعميرات و نگهداري مي باشد .
  1. روش اجراء:
4 -1- تعريف انواع ابزار :
ابزار موجود در سازمان شامل سه گروه اصلي ذيل مي باشند که نحوه مديريت بر هر يک ازگروه ابزار متفاوت مي باشد .
  1. ابزار موثر برکيفيت : شامل ابزاري می باشدکه در توليد محصولات به صورت مداوم از آنها استفاده ميشود مانند نوک پيچ گوشتي بادي که در هنگام توليد محصولات براي بستن پيچ استفاده مي گردد .
  2. ابزار فني مهندسي : مانند پيچ گوشتي ، آچار ، انبر دست و غيره
  3. ابزار سرمايه اي : شامل دستگاه جوش ، دريل ، سنگ دستي و غيره
فهرست کليه ابزارهاي موجود در سازمان در فرم فهرست ابزار (FMRD008 ) ثبت مي گردند دراين فرم اطلاعات مربوط به ابزار، کد ابزار ، مشخصات ، محل نگهداري و نوع ابزار ثبت مي گردند.
4-2 –ابزار موثر بر کيفيت :
مسئول تعميرات و نگهداري موظف به کنترل تعويض ابزار در دوره هاي تعريف شده در فرم فــهرســت ابزار (FMRD008)
مي باشد . و اطلاعات مربوط به اين کنترل ها و ميزان کارکرد اين ابزاردر فرم کنترل تعويض ابزار مصرفي(FMRD015) آورده مي شود .
4-3- ابزار فني مهندسي :
براي تحت کنترل بودن ابزارهاي موجود در واحد فني مهندسي ، فرم کاردکس ابزار (FMRD009 ) تهيه شده است که در آن اطلاعات هر ابزار ثبت شده و تحويل وتحول ابزار مطابق آن فرم صورت مي پذيرد . و در صورت خرابي ابزار ، اين فرم نيز بايگاني مي شود .
4-4- ابزار سرمايه اي :


دانلود دستورالعمل مدیریت ابزار


دستورالعمل مدیریت ابزار


فرم دستورالعمل مدیریت ابزارمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع مصر (تاریخ، فرهنگ و جغرافیا)

پاورپوینت انواع کسب و کار و مدیریت کسب و کار

روش تحلیلی برای تعیین نیروی وارد از سنگ دوزهای تزریقی بر دیواره تونل با مدل سازی انعطاف پذیری مجموعه انتهایی بولت

مقاله شناخت شناسي

مقاله بارکد

دانلود تحقیق انديشه هاي اجتماعي وژان ژاك روسو

پاورپوینت در مورد كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت

پاورپوینت در مورد كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت

مقاله: آيين ها ی دین زرتشت

مقاله بیوشیمی