دانلود رایگان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق جامع وکامل درباره بررسی رابطه منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل درباره بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فرمتdoc بررسي رابطه
منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
98صفحه
چكيده تحقيق
پژوهش حاضر٬ با نام بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.
منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد به خود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.
جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز 60 نفر از دانشجويان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.
روش آماري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به اين كه پژوهش داراي دو متغيير بوده كه هر كدام نيز داراي دو بعد بودند روش خي دو بود.
نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زير است:
1-بين عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.
2-بين عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.
3-بين عزت نفس دختران و پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.


دانلود تحقیق جامع وکامل درباره بررسی رابطه منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس


بررسی رابطه منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس


مقاله بررسی ر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروزه روانشناسی- بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

پروزه روانشناسی- بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس : ... لینک دانلود در ...

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس ... بروني) با عزت نفس - دانلود ...

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانشجویان ...

رابطه عزت نفس با منبع كنترل ... بروني) با عزت نفس دانلود ... ( دروني بررسي رابطه منبع ...

مقاله در مورد رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با عنوان « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره روانشناختي انگيزه فرمتdoc

دانلود تحقیق جامع وکامل درباره ... تحقيق و بررسي درباره ... مهارت كنترل ...

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني ...

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

اصفهان خرید | بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس در ... باما مشکلات دانلود درباره ...

مقاله در مورد رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با عنوان « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ...

بررسی رابطه منبع كنترل دروني - برونی با عزت نفس

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل درونی - برونی با عزت نفسنوع فایل : Wordتعداد ...

پایانامه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس + دانلود. ... درباره منبع ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فهرست مطالب چكيده تحقيق 1 ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس ... بروني) با عزت نفس - دانلود ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه پرسش ...

پایانامه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره روانشناختي انگيزه فرمتdoc

دانلود تحقیق جامع وکامل درباره ... تحقيق و بررسي درباره ... مهارت كنترل ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن ...

مقاله در مورد رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با عنوان « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با ...

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس + دانلود. ... درباره منبع ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس پایان نامه رشته روانشناسی و علوم ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

تحقیق/ تولید سنگ

مقاله مديريت در بازار جهاني و اقتصاد (استراتژي هايي براي اقتصاد پويا)

دانلود پاورپوینت مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت

Good Medical Practice : Professionalism, Ethics and Law

پاورپوینت مسکن بومی در جوامع روستایی گیلان

دانلود مقاله تولید انرژی هسته ای تركيبي توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا

پرسشنامه بهداشت روان

پاورپوینت شیشه رنگی و پنجره و گره........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

تحقیق درمورد رشد و بازده محصول

دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره