دانلود رایگان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق جامع وکامل درباره بررسی رابطه منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل درباره بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فرمتdoc بررسي رابطه
منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
98صفحه
چكيده تحقيق
پژوهش حاضر٬ با نام بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.
منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد به خود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.
جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز 60 نفر از دانشجويان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.
روش آماري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به اين كه پژوهش داراي دو متغيير بوده كه هر كدام نيز داراي دو بعد بودند روش خي دو بود.
نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زير است:
1-بين عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.
2-بين عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.
3-بين عزت نفس دختران و پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.


دانلود تحقیق جامع وکامل درباره بررسی رابطه منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس


بررسی رابطه منبع کنترل (درونی برونی) با عزت نفس


مقاله بررسی ر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس + دانلود. ... درباره منبع ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره روانشناختي انگيزه فرمتdoc

دانلود تحقیق جامع وکامل درباره ... تحقيق و بررسي درباره ... مهارت كنترل ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس. ... درباره منبع كنترل

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانشجويان ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانشجويان ... های متفاوت درباره وضع ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني ...

×مقاله آباد اینجاست× - بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس بهمراه پرسش ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فهرست مطالب چكيده تحقيق 1 ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت ...

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس + دانلود. ... درباره منبع ...

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس ... بروني) با عزت نفس - دانلود ...

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

پروزه روانشناسی- بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

پروزه روانشناسی- بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس : ... لینک دانلود در ...

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

تحقیق بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ...

... بررسي رابطه منبع كنترل ... دانلود بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس, ...

مقاله در مورد رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با عنوان « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس ...

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی ...

چكيده تحقيق پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس. ... درباره منبع كنترل

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس فهرست مطالب چكيده تحقيق 1 ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس تعداد بازدید 1,211 ...

بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانشجویان ...

رابطه عزت نفس با منبع كنترل ... بروني) با عزت نفس دانلود ... ( دروني بررسي رابطه منبع ...

بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت ,طرح های دانشجویی ...

دانلود تحقیق جامع وکامل ... دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره ... مهارت كنترل ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس تعداد بازدید 1,211 ...

بزرگترین مرکزجامع مقالات ,پاورپوینت ,طرح های دانشجویی ...

دانلود تحقیق جامع وکامل ... دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره ... مهارت كنترل ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس. ... درباره منبع كنترل

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره چک فرمتdoc – گوگل فایل

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل ... وکامل درباره چک فرمتdoc ... شدن عزت نفس و ...

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني ...

چكيده تحقيق. پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه ...

پاورپوینت درباره بارنامه دریایی تحت چارتربررسی چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي

پیاده سازی تشخیص بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و شبکه عصبی